Aanmelden AANMELDEN

Marloes Wilting

Gedragwetenschapper

Mijn naam is Marloes Wilting en ik ben sinds eind oktober 2016 werkzaam als gedragswetenschapper bij Albero Gezinshuizen. Ik heb de studie Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond en heb mij daardoor kunnen specialiseren in de klinische-, neuro- en ontwikkelingspsychologie.

Na deze studie heb ik ervaring opgedaan met het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met een psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. De diversiteit en complexiteit van dit werk en de doelgroep is voor mij altijd een inspiratiebron geweest. Iedere cliënt is uniek en heeft groeimogelijkheden en passies. Door hiervan uit te gaan, de aanpak af te stemmen op de individuele cliënt en oprechte belangstelling te tonen, is het mogelijk de eigen kracht en zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen.

​Binnen Albero Gezinshuizen ben ik betrokken bij drie gezinshuizen en een 24-uurs woonvorm voor (jong)volwassenen. Mijn werkzaamheden zijn o.a. gericht op het adviseren en ondersteunen van gezinsouders, ouders en begeleiders, het leiden van behandelplanbesprekingen, het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden en het behandelen van cliënten. Daarnaast neem ik deel aan het zorgexpertise-team, intervisie en supervisie, ten behoeve van de kwaliteit en het beleid van de organisatie en deskundigheidsbevordering.