Disclaimer

Home Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.alberogezinshuizen.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik www.alberogezinshuizen.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Albero Gezinshuizen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Albero Gezinshuizen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Albero Gezinshuizen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Albero Gezinshuizen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Auteursrechten
Albero Gezinshuizen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albero Gezinshuizen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden
Wanneer Albero Gezinshuizen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Kamer worden aanbevolen. Albero Gezinshuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Albero Gezinshuizen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen
Albero Gezinshuizen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAlbero is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Heb je nog vragen?

Zoek je een zinvolle dagbesteding? Ben je graag bezig? Binnen Albero Zorggroep zijn er ook mogelijkheden voor dagbesteding en werk. Onderdeel van Albero Zorggroep is De Betuwe dagbesteding. De Betuwe Dagbesteding biedt gevarieerde dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een (verstandelijke) beperking, psychiatrische problematiek en ouderen in de Betuwe, Gelderland. Op onze gezellige en vrolijke locaties vind je tegelijkertijd geborgenheid en structuur. We creëren een omgeving waar jij je kunt ontwikkelen, maar vooral ook gewoon jezelf kunt zijn.

In overleg is dat mogelijk. Het is belangrijk dat je zelf kiest waar je wilt wonen. Albero gezinshuizen en de gezinshuisouders willen je graag helpen een goede keuze maken.