Informatiebrief Coronavirus Lees verder

Diensten

In onze gezinshuizen kun je zelfstandig wonen, met of zonder begeleiding. Wij bieden vraaggerichte zorg en ondersteuning waarbij de wensen en behoeften van de cliënt het uitgangspunt is. Ook bieden we ambulante begeleiding voor mensen die thuis blijven wonen.